18 August, 2017

Kurs angielskiego

rp_nauka85.jpg

Człowiek uczy się przez całe życie

Rozwój nauki, techniki, przemysłu i gospodarki sprawia, że pojawiają się coraz to nowe teorie, koncepcje i technologie.

Aby za tym nadążać potrzebna jest edukacja permanentna. Pracownik na każdym stanowisku musi nieustannie rozwijać swoje kompetencje w zakresie wykonywanych zadań. Ustawiczna edukacja ułatwia drogę awansu zawodowego, jak również pozwala na zajęcie dobrej pozycji na rynku pracy.

Rozwijające się firmy poszukują specjalistów w nowopowstających dziedzinach, które nie zawsze są już wprowadzone do programu nauczania uniwersyteckiego lub politechnicznego. W tym zakresie edukacja polega głównie na samokształceniu. Powszechna dostępność informacji w publikacjach popularno-naukowych oraz w toku konferencji naukowych i sympozjów a także komunikowanie się specjalistów za pomocą środków przekazu elektronicznego powodują, że edukacja permanentna jest dostępna dla każdego.

Edukacja permanentna zinstytucjonalizowana to szkoły wieczorowe i zaoczne dla dorosłych, studia podyplomowe i doktoranckie, jak również wszelkiego rodzaju kursy doszkalające.

Pozostałe artykuły o edukacji i szkole:

Człowiek uczy się przez całe życie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Trzeba się doskonalić
Next article
Od kiedy zacząć naukę języka polskiego
About the author
related articles